Tester mobilt internett på tog

Ice har inngått en samarbeidsavtale med NSB Gjøvikbanen om levering av mobilt bredbånd til samtlige togsett som trafikkerer ruten mellom Gjøvik og Oslo. 

Bjørn Veseth
24. jan. 2008 - 00:00

– Vi ønsker å gi pendlere mulighet til å starte arbeidsdagen med å lese e-post, nyheter og laste ned dokumenter på toget før de kommer på

Les mer om: