Tester mobilt internett på tog

Ice har inngått en samarbeidsavtale med NSB Gjøvikbanen om levering av mobilt bredbånd til samtlige togsett som trafikkerer ruten mellom Gjøvik og Oslo. 

Her er noen av sakene du kan lese på Ekstra i dag:

Til toppen