Termineringsprisene opp i Stortinget

Uenighetene knyttet til termineringsprisene i mobilmarkedet, vil bli tatt opp i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité. Det sørger Fremskrittspartiet for.

Fremskrittspartiets telepolitiske talsmann, Bård Hoksrud, vil ta opp

Les mer om: