Telio ilegges dagbøter

Telio nekter å rette seg etter varsel om at selskapets økning av termineringspris er rettsstridig. Post- og teletilsynet ilegger selskapet en mulkt på 10.000 kroner per dag.

Telio varslet i slutten av august Telenor om at selskapet vil endre termineringsprisene fra 1. november 2007. Striden med Post- og teletilsyet (PT) i kjølvannet av dette pågått siden september, da ga beskjed om at den varslede prisendringen vil være i strid medgjeldende regulering. Likevel gjennomført Prisendringen er nå likevel gjennomført, og den innebærer etter PTs syn en reell økning i Telios termineringspris på omtrent fem prosent. Dette er i strid med prisforpliktelsen fast

Forsiden akkurat nå

Til toppen