Telio ilegges dagbøter

Telio nekter å rette seg etter varsel om at selskapets økning av termineringspris er rettsstridig. Post- og teletilsynet ilegger selskapet en mulkt på 10.000 kroner per dag.

Telio varslet i slutten av august Telenor om at selskapet vil endre termineringsprisene

Les mer om: