Teliasonera Norge-sjef August Baumann har bedret kundelojaliteten, og leverer klart bedre resultater.

Teliasonera slår tilbake

Netcom og Chess hever snittinntekten per kunde betydelig, etter et par svake kvartaler. Samtidig øker antallet abonnementer.

Nedjustering av termineringsprisene presser Teliasoneras norske omsetning ned fra 2,06 til 1,97 milliarder kroner siste året. Ebitda-marginen har det siste året falt fra 35,7 prosent til 33,5 prosent. Det skjer til tross for at kostnadene er kuttet med 3,6 prosent som følge av høyere bruttomargin og mer salg i interne kanaler. Svekkelsen i ebitda skyldes lavere grossistinntekter, ifølge Teliasonera. Dette skyldes at Tele2 ved nyttårstider flyttet sine mobilkunder over i eget nett, og n

Forsiden akkurat nå

Til toppen