Teleplan arrangerer beredskapsseminar

Stedet er Color Magic, tidspunktet 28. til 30. november – og på programmet står beredskap og krisehåndtering.

Når Color Magic vender snuten mot Kiel den 28. november, vil flere av landets mest erfarne aktører innen beredskapsplanlegging og operativ krisehåndtering, både fra offentlig og privat sektor, befinne seg om bord. Målet er å gjøre dette seminaret til en arena for læring og utveksling av erfaringer mellom sentrale samfunnsaktører. På programmet står blant annet: • Risiko- og sårbarhetsanalyser i beredskapsarbeidet• Beredskap for å håndtere omdømmekriser• Beredskap i kraf

Forsiden akkurat nå

Til toppen