Teleoperatør

Operatør som formidler telefontrafikk og annen tele- og datatrafikk. En teleoperatør eier ikke nødvendigvis telenettet som tjenestene formidles gjennom, men er i det minste den som har det direkte forholdet til kunden.

Her er noen av sakene du kan lese på Ekstra i dag:

Til toppen