- Telenors neste sjef bør være norsk

Arvtakeren etter Tormod Hermansen bør være norsk, slår Kari Broberg fast i denne kommentaren. Broberg er tidligere styremedlem i Telenor. Hun ønsker seg dessuten en leder som har personlighet nok til å være en fargeklatt i et grått norsk ledersjikt. I tillegg bør den nye blant annet Telenorsjefen ha mot til å treffe beslutninger, evne til å tenke langsiktig, oppvise ydmykhet for bransjekunnskap og ha evnen til å bygge kompetanseteam rundt seg.

”For at selskapet ikke skal få for stor avstand til sine kunder bør konsernsjefen være norsk.” Av Kari Broberg Administrerende direktør i konsulentselskapet Hartman Consulting, tidligere styremeldem i Telenor.. Tormod Hermansen har ledet Telenor i et tiår med store teknologiske ogmarkedsmessige endringer. Gjennom hans ledelse har Telenor gått fra å være enmonopolbedrift i det norske markedet til et konsern som er slagkraftig både her hjemme oginternasjonalt. Konsumenter og virks

Forsiden akkurat nå

Til toppen