Telenorad

Norges mest effektive bidrag til økonomisk utvikling i fattige land er trolig Telenors utbygging av mobilnett, skriver redaktør Bjørn Veseth i denne kommentaren.

Bjørn Veseth
1. okt. 2009 - 00:00

Siste utgave av The Economist (som i sin tid markedsførte seg med den ikke usannsynlige påstanden «Our readers control 3/4 of global BNP») inneholder en 16 siders rapport, med overskriften «The power of mobile money» på

Les mer om: