Telenor vant rettssak

Høyesterett gir Telenor medhold mot staten i en Sonofon-skattesak. Dermed får Telenor tilbakebetalt skatt på 2414 millioner + renter.

Høyesterett har gitt Telenor medhold i at tap på internt salg av aksjene i Sonofon Holding var skattemessig fradragsberettiget i 2001. Norges Høyesterett stadfester med dette tidligere dommer i saken fra Oslo Tingrett og Borgarting Lagmannsrett. Tilbakebetalinger Telenor får dermed tilbakebetalt innbetalt skatt med 2414 millioner. I tillegg får Telenor utbetalt en skattefri rentekompensasjon på 318 millioner. Videre vil avsatt, men ikke betalt, forsinkelsesrente på 256 millioner bli ti

Forsiden akkurat nå

Til toppen