Telenor sår — andre høster

Telenor reagerer meget sterkt over at konkurrentene får adgang til kun å operere i de mest attraktive små delene av nettet mens de selv må dekke nesten hele befolkningen. Dette kan på sikt gå ut over viljen til å bygge bedre telenett.

Her er noen av sakene du kan lese på Ekstra i dag:

Til toppen