NYHET

Telenor over 100 milliarder

Telenor omsatte i 2012 for 101 milliarder kroner, opp fra 98 mrd. året før. Totalt hadde selskapet et driftsresultat på 18 milliarder før skatt.

Telenor kaller selv fjerde kvartal 2012 for et sterkt kvartal, der de melder om driftsinntekter på 26,0 milliarder kroner, tilsvarende en organisk inntektsvekst på 5 prosent. Ebitda før andre poster var 8,2 milliarder kroner, Ebitda-marginen var 31,5 prosent, og kontantstrømmen var 4,6 milliarder kroner. For året 2012 var driftsinntektene 101,7 milliarder kroner, Ebitda før andre poster var 32,8 milliarder kroner, Ebitda-marginen var 32,2 prosent (opp fra 31 i 2011) og kontantstrømmen var 20,5 milliarder kroner.

Les mer om: