MOBIL

Telenor og Telia kan ikke lenger tilby «gratis» musikk

Nkom tar konsekvensen av tre EU-dommer og ber Telenor og Telia endre musikkprodukter de tilbyr kundene.

En av måtene nettnøytralitetsreglene ble solgt inn på, var at det var tillatt med nulltaksering av tjenester som musikk, så lenge det var data igjen på abonnementet. Nå er også det forbudt.
En av måtene nettnøytralitetsreglene ble solgt inn på, var at det var tillatt med nulltaksering av tjenester som musikk, så lenge det var data igjen på abonnementet. Nå er også det forbudt. Foto: Nkom

Tre EU-dommer slår fast at tjenester med nulltaksering av internettrafikk ikke er tillatt i henhold til regelverket om nettnøytralitet. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) mener at dommene får konsekvenser for musikkstrømmetjenesten «Music Freedom», et nulltakseringsprodukt som Telenor og Telia tilbyr i det norske markedet.

Les mer om: