Telenor og LO kontrollerer A-pressen

Telenor og LO får hver 45 prosent eierandel i selskapet som sitter på nær 88 prosent av aksjene i A-pressen etter at det finske mediehuset Sanoma selger seg ut av det norske mediekonsernet, som eier en tredel av TV2.

A-pressen har sendt ut en kort redegjørelse for endringene i eierforholdet, og holder senere i dag en pressekonferanse. Det LOkontrollerte Fagbevegelsens Investeringselskap (FBI) og Telenor Broadcast Holding er enige om å samle sine eierinteresser i A-pressen i et holdningsselskap, slik at Telenor overfører sine aksjer i A-pressen til FBI. I tillegg vil Institusjonen Fritt Ord gå inn med en eierandel i FBI gjennom en kontantemisjon. I tillegg kjøper FBI aksjene til det finske mediekonsern

Forsiden akkurat nå

Til toppen