BREDBÅND

Telenor mot røkla i robusthetsdiskusjonen

Høringssvarene på robusthetsrapport er kommet inn. Her er det i hovedsak enighet å spore, unntatt én aktør.

Sikkerhetsdirektør Hanne Tangen Nilsen har undertegnet høringssvaret fra Telenor, der de setter spørsmålstegn ved mange av forutsetningene i Nkom-rapporten om robuste nett.
Sikkerhetsdirektør Hanne Tangen Nilsen har undertegnet høringssvaret fra Telenor, der de setter spørsmålstegn ved mange av forutsetningene i Nkom-rapporten om robuste nett. Bilde: Martin Fjellanger, Telenor

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) kom med sin rapport «Robuste og sikre nasjonale transportnett – målbilder og sårbarhetsreduserende tiltak» i april. Rapporten kalles gjerne Robin-rapporten, og har vært på høring siden juni. Nå er svarene inne.

Les mer om: