MOBIL

Telenor må betale millioner til TDC

Post- og teletilsynet har avgjort at Telenor skal betale tilbake 18 millioner kroner til TDC. Telenor er uenig, og anker avgjørelsen.

Administrerende direktør Ketil Kivedahl i TDC har fått medhold i klagen hos Post- og teletilsynet.
Administrerende direktør Ketil Kivedahl i TDC har fått medhold i klagen hos Post- og teletilsynet.

Meldingen fra forrige uke om at Telenor skylder TDC 18 millioner kroner, ble fort fulgt opp med beskjed

Les mer om: