MOBIL

Telenor lover 2G til 2026

M2M-kundene til Telenor loves 2G-dekning til 2026. Da fases GSM ut og Telenor anbefaler overgang til 4G allerede nå.

Bilindustrien er forventet å bli en stor bruker av maskin til maskin-kommunikasjon.
Bilindustrien er forventet å bli en stor bruker av maskin til maskin-kommunikasjon. Bilde: Vegar Jansen, Hardware.no

Det er i et brev til maskin-til-maskin-kundene at Telenor kommer med løftet om å støtte 2G på 2013-nivå ut 2025. Etter den tid planlegges det at 2G-frekvensene tas i bruk for LTE/4G.

Les mer om: