Telenor leverer til helse-Norge

De fire regionale helseforetakene i Norge og Telenor har inngått avtale om leveranser av fast- og mobiltrafikk. Avtalen har en samlet årlig verdi av om lag 120 millioner kroner. Helseforetakenes Innkjøpsservice (HINAS) har gjennomført anskaffelsen på vegne av de fire regionene.

Avtalene dekker fast- og mobiltrafikk, og mulighet for tilhørende tjenester over en periode på 2 år fra 15. januar 2009. Avtalen kan forlenges i ytterligere 2 år. Avtalene dekker de fire regionshelseforetakene (Helse Sør-Øst, Helse Vest, Helse Midt-Norge, HelseNord), med underliggende helseforetak og deres institusjoner.   I tillegg til avtale på trafikk kan helseforetakene implementere følgende tjenester fra Telenor: - Proffnett - InContact, callsenter og sentralbord - Alternativ f

Forsiden akkurat nå

Til toppen