Telenor lanserer 3G i Thailand

Telenor-eide DTAC skal lansere 3G på GSM-frekvenser i Thailand. En investering på 800 millioner kroner skal sikre at hele landet er dekket allerede midtveis i 2009. En slik utrulling vil kunne gi DTAC et betydelig forsprang på konkurrentene.

Forspranget vil DTAC kunne opparbeide nettopp fordi de vil benytte

Les mer om: