Telenor-kjøp møter massiv motstand

Telenors kjøp av Talkmore kan henge i en tynn tråd. En massiv klageflom fra aktører i mobilbransjen har ført til at Konkurransetilsynet har bedt Telenor om ytterligere informasjon før en beslutning fattes.

– Sannsynligvis vil det bli en formell høringsrunde etter at vi har mottatt Telenors svar, sier fungerende seksjonsleder Jens Olav Aksdal i Konkurransetilsynet. Sentrale aktører i mobilbransjen stiller seg uforstående til Telenors bagatellisering av oppkjøpet. NetCom fastslår i sitt brev til Konkurransetilsynet at Telenor har en dominerende stilling før kjøpet av Talkmore og at den dominerende stillingen vil bli ytterligere forsterket om kjøpet tillates gjennomført. Vilkårene for

Forsiden akkurat nå

Til toppen