Teleforskning — et tredelt ansvar

Det er forskningsinnsatsen ved fordums Televerkets Forskningsinstitutt (TF) på Kjeller som la den teknologiske grunnlaget for både Tandberg ASA, Opera og Birdstep — alle tre selskapene meget framgangsrike for tiden.

Tandbergs opprinnelige kodekteknologi var utformet ved TF, nettleseren Operas spirer og alle gründerne jobbet ved det som etter hvert ble til Telenor Forsking og Utvikling, og også Birdsteps agentteknologi har sitt opphav der. Alcatel Norges eksportsuksess med sine telefonsentraler på 80-og 90-tallet har også sin bakgrunn på TF. Ingen bidro mer teknologisk til GSM-standarden enn nordmenn i TF.Under ledelse av teknologidirektør Ole Petter Håkonsen og den ærgjerrige Nic. Knutson ble TF b

Forsiden akkurat nå

Til toppen