Telebransjen er ingen barnehage

Willy Jensen tar her for seg utviklingen på det telepolitiske området i Norge etter at telemonopolet ble opphevet. Han hevder blant annet at telesektoren i økende grad må knyttes opp mot andre politiske områder. Det er nødvendig for å få til de verdiøkende tjenestene som vil stimulere til økt etterspørsel etter teletjenester.

Willy Jensen tar her for seg utviklingen på det telepolitiske området i Norge etter at telemonopolet ble opphevet. Han hevder blant annet at telesektoren i økende grad må knyttes opp mot andre politiske områder. Det er nødvendig for å få til de verdiøkende tjenestene som vil stimulere til økt etterspørsel etter teletjenester.

Forsiden akkurat nå

Til toppen