Teleansatte skaper mest

Telekom har den største verdiskapningen pr ansatt innen norsk IKT-industri, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå. Omsetningen innen telekom var 60 milliarder kroner i fjor, og gjennomsnittlig verdiskapning pr ansatt var 1,65 millioner kroner, mer enn dobbelt så høy som andre næringer i privat sektor.

Telekom var med sine 60 milliarder klart størst innen IKT, hvor 24 milliarder ble omsatt i IKT-industri, 41 milliarder i IKT-varehandel og hele 49 milliarder innen IKT-konsulentvirksomhet. Doblet omsetning IKT-telekom har nesten doblet omsetningen siden 1994 (med forbehold om endringer i kategorien pga IKT-Varehandel), fra 31,5 til 60 milliarder. I samme periode er tallet på sysselsatte i IKT-telekom bare økt fra 10 000 i 1995 til 13 000 i 2005 (igjen med forbehold om kategoriendringer)

Forsiden akkurat nå

Til toppen