Administrerende direktør i Tele2 Norge, Arild Hustad. (Bilde: Tele2)

Tele2 starter utbygging av 4G i Norge

Tele2 begynner umiddelbart å bygge ut 4G. Målet er å lansere i første kvartal 2013. Samtidig spiller selskapet et høyt frekvensspill.

Tele2 og Network Norway fikk 2. november tillatelse til å ta i bruk 2 x 20 MHz av frekvensene i 1800-båndet. Disse frekvensene skal nå benyttes til 4G, og utbyggingen starter umiddelbart.

Målet er å lansere 4G i første kvartal 2013. Det første stedet med 4G-dekning fra Tele2, vil bli Drammens-området.

Samtidig som selskapet presenterer nyheten om en satsing på 4G, spiller det et høyt spill om fordelingen av frekvensressursene i Norge. Frekvensområdet det nå skal bygges i, er nemlig bare til låns i en kort periode.

Baserer seg på lånte frekvenser
For det er bare Telenor og Teliasonera som har tilegnet seg frekvenser i 1800 MHz-båndet i Norge. Og det er først under den sterkt forsinkede 800-auksjonen, som i realiteten er en auksjonering av frekvenser i 800-, 900- og 1800 MHz-båndet, at den ledige kapasiteten i 1800 MHz-båndet skal fordeles blant auksjonsvinnerne.

Tele2 baserer derfor utbyggingen på en midlertidig bruksrett selskapet har blitt innvilget i påvente av at auksjonen finner sted.

Totalt skal det auksjoneres ut 2 x 55 MHz når den mye omtalte auksjonen endelig avvikles. Tele2 har fått midlertidig rett til å bruke 2 x 20 MHz fra denne bolken i det Inside Telecom tidligere har omtalt som Iphone-båndet. Navnet har vi brukt fordi 1800 MHz-båndet er det eneste frekvensbåndet i bruk i Norge som støttes av Iphone til LTE-bruk.

Når Tele2 nå starter utbygging av 4G i et frekvensbånd selskapet mangler varig bruksrett i, er det naturligvis for å møte etterspørselen etter 4G blant kundene.

Men vel så viktig er det å legge press på myndighetene som ennå ikke har offentliggjort reglene for den store frekvensauksjonen.

Denne sekundære hensikten kommer klart fram når man leser dagens pressemelding:

– Med en fornuftig frekvensutjevning i de forestående auksjonene, vil 4G bygges ut i hele mobilnettet gjennom 2013 og 2014, skriver Tele2 i pressemeldingen.

Har snakket med alle partiene
– Dagens frekvensubalanse gjør at vi naturligvis ligger noe på etterskudd vis-à-vis våre konkurrenter når det gjelder 4G, men med den tverrpolitiske støtten vi hittil har fått for å bygge et landsdekkende nett, er vi sikre på at vi i 2013 vil få nok frekvensressurser til å bygge 4G overalt hvor vi har dekning, sier administrerende direktør for Tele2 Norge, Arild Hustad.

Senest i forrige uke hadde Tele2 besøk av en samlet transport- og kommunikasjonskomité på selskapets hovedkontor i Oslo. Der fikk Tele2 bekreftet at det foreligger bred politisk enighet om behovet for et fullverdig, tredje mobilnett.

– I motsetning til de fleste land i Europa, hvor de samlede frekvensressursene er jevnt fordelt mellom de tre største mobiloperatørene, er i dag frekvensressurser i Norge svært ujevnt fordelt mellom de tre mobiloperatørene Telenor, Teliasonera og Tele2. Telenor har cirka 48 prosent av de samlede mobilfrekvensressursene, Teliasonera har om lag 40 prosent og Tele2 har de resterende 12 prosentene, poengterer selskapet i pressemeldingen.

– På lik linje med våre konkurrenter er vi avhengige av å få tilgang til de frekvensressursene som skal auksjoneres ut i nærmeste fremtid for å bygge ut et moderne 4G-nett. Vi setter vår lit til at norske myndigheter ser fordelene ved å rette opp dagens frekvensubalanse til det beste for norske mobilforbrukere. Det vil gi bærekraftig konkurranse i det norske mobilmarkedet og ikke minst sikre størst mulig utbredelse av mobilt bredbånd i hele landet, sier Hustad.
Kommentarer (0)

Forsiden akkurat nå

Til toppen