Tele2-sjef Haakon Dyrnes er glad for at Tele2 har fått utsatt innføring av de vedtatte termineringsprisene til etter at Samferdselsdepartementet har behandlet selskapets klage.

Tele2 slipper å redusere termineringsprisene

Men må sette mellomlegget inn på sperret konto fra første januar.

Samferdselsdepartementet har besluttet å gi Tele2 oppsettende virkning på klagen på Post- og Teletilsynets termineringsvedtak. Ifølge PTs retningslinjer skulle Tele2 redusert sine termineringspriser med 40 øre fra 1. januar, fra 90 øre til 50 øre. - Ryddig av departementet Nå får Tele2 utsettelse til klagen er behandlet, men må i mellomtiden sette inn pengene på sperret konto. Når Samferdselsdepartementets vedtak foreligger, vil disse pengene tilfalle partene, enten helt eller del

Forsiden akkurat nå

Til toppen