Tele2 fra minus til pluss

Tele2 snudde i fjor underskudd til overskudd. Det svensk-kontrollerte og pan-europeiske teleselskapet fikk et driftsresultat på 1,7 milliarder svenske kroner i fjor. Omsetningen økte med 54 prosent fra år 2000 til i fjor og kom opp i 22 milliarder SEK, viser foreløpige tall.

Kundeveksten har nå gjort Tele2 til en betydelig europeisk aktør. Ved årsslutt hadde Tele2 kommet opp i nesten 15 millioner kunder totalt, en økning på 15 prosent på årsbasis. I fjor ble Kinnevik-gruppens andre teleselskap SEC slått sammen med Tele2, slik at hele telekomvirksomheten nå er samlet i Tele2. Dette førte i følge Tele2 til en skattereduksjon på 3 milliarder svenske kroner ved overtakelsens fullbyrdelse i siste kvartal.  Et detaljert årsregnskap legges først frem 19. fe

Forsiden akkurat nå

Til toppen