Tele2 flytter fra Telenor til NetCom

NetCom har i dag, 11. mai, undertegnet avtale med Tele2 Norge om anvendelse av selskapets mobilnett. Avtalen innebærer overføring av hele Tele2 Norges trafikk fra Telenors nett til NetComs nett før 1. april 2008.

I løpet av sommeren 2007 begynner Tele2 å benytte NetComs nett som mobil virtuell nettoperatør. Avtalen omfatter også tilgang til nye tjenester, eksempelvis super-3G. Innledningsvis løper avtalen i fire år etter sluttført trafikkoverføring. Egen infrastruktur ”Avtalen har en opsjon på nasjonal roaming, noe som åpner for at Tele2 kan bygge egen infrastruktur i Norge. Dette sikrer Tele2 rammebetingelser som tilrettelegger for videre vekst”, heter det i en pressemelding fra selskape

Forsiden akkurat nå

Til toppen