TDC høyner ambisjonene

TDC vil oppgradere det nasjonale telenettet slik at fire av fem danske hjem kan få triple play i løpet av to år. TDC sier de vil knytte sammen et aksessnett som blir ”Europas beste”, basert på alle dagens teknologier.

Her er noen av sakene du kan lese på Ekstra i dag:

Til toppen