Sykehuspartner med HP-avtale

Som en del av reorganiseringen av Helse Sørs ikke-medisinske fellestjenester skal HP bistå Helse Sørs enhet for støttetjenester, Sykehuspartner, med å redusere kostnadene til teknologi og samtidig øke kvaliteten på de medisinske tjenestene.

Sykehuspartner har inngått en avtale med HP om implementering av såkalt ITIL-basert ”Service Management”. Prosjektet er en kombinasjon av teknologi og prosessrådgivning, der HP skal levere drifts- og overvåkingsverktøy, konfigurasjon av dette samt rådgivning ved etablering av driftsprosesser. Avtalen har en varighet på halvannet år, og har umiddelbar oppstart. Mer til helse - Vår målsetting er å gi helseforetakene i Helse Sør mer ressurser til medisinske formål, gjennom å redu

Forsiden akkurat nå

Til toppen