Svitsj (am: switch)

I telekom betegner svitsj den sentrale enheten i enhver telesentral. I dag er svitsjer oftest store datamaskiner som sørger for at det blir etablert forbindelse mellom to terminaler ved oppringing. I data er svitsjer også i ferd med å bli en viktig del av nettverksteknologien, i konkurransemed rutere, som regner ut reiseruten i hvert tilfelle, men er for langsomme og kompliserte i bruk, mens svitsjene lynraskt kan fordele nett-trafikken til riktig(e) adressat(er) og bare til dem. Derfor har man fått ATM-svitsjer, Ethernet-svitsjer, Token Ring-svitsjer og IP-svitsjer.

I telekom betegner svitsj den sentrale enheten i enhver telesentral. I dag er svitsjer oftest store datamaskiner som sørger for at det blir etablert forbindelse mellom to terminaler ved oppringing. I data er svitsjer også i ferd med å bli en viktig del av nettverksteknologien, i konkurransemed rutere, som regner ut reiseruten i hvert tilfelle, men er for langsomme og kompliserte i bruk, mens svitsjene lynraskt kan fordele nett-trafikken til riktig(e) adressat(er) og bare til dem. Derfor har man fått ATM-svitsjer, Ethernet-svitsjer, Token Ring-svitsjer og IP-svitsjer.

Forsiden akkurat nå

Til toppen