MOBIL

Svensker ønsker å bygge innendørs mobilnett i Norge

Svenske North Net Connect bygger private mobilnett i Sverige. Nå vil de også bygge nett for bedrifter i Norge.

De moderne bygningene i Oslo sentrum er et typisk eksempel på en byggestil som er vanskelig å nå inn i med radiosignaler fra utsiden. I slike bygg trengs innendørs basestasjoner av en eller annen variant for å få mobildekning.
De moderne bygningene i Oslo sentrum er et typisk eksempel på en byggestil som er vanskelig å nå inn i med radiosignaler fra utsiden. I slike bygg trengs innendørs basestasjoner av en eller annen variant for å få mobildekning. Bilde: Anne-Line Aaslund

Det går fram av en høringsuttalelse selskapet har levert til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Det gjelder høringen der Nkom har bedt bransjen om råd for bruk av 2 GHz-båndet i framtida.

Les mer om: