BREDBÅND

Svensk infrastrukturfond inn som storeier i Tafjord Connect

Infranode skal eie 49 prosent av aksjene i Tafjord Connect AS, mens Tafjord fortsatt vil ha majoriteten med 51 prosent.

Ålesund sett fra Aksla i 2018. Ålesund kommune er største eier i Tafjord-konsernet som nå har solgt 49 prosent av bredbåndsvirksomheten til infrastrukturfondet Infranode.
Ålesund sett fra Aksla i 2018. Ålesund kommune er største eier i Tafjord-konsernet som nå har solgt 49 prosent av bredbåndsvirksomheten til infrastrukturfondet Infranode. Håvard Fossen

Som del av handelen selger Norvest Nett AS, som tidligere eide 20 prosent av aksjene i Tafjord Connect, seg helt ut av selskapet.

Les mer om: