- Svake grupper må få PC og bredbånd

Svenskene er så bekymret for digitale klasseskiller at det nå foreslås at sosialklienter og funksjonshemmede skal få PC og bredbånd, mens arbeidsledige bør få de samme godene skattefritt. SVs Øystein Djupedal vil vurdere å legge frem lignende forslag i Norge.

«Forslag til strategi for å minske de digitale kløftene» er tittelen på en rapport et svensk ekspertutvalg har levert regjeringen. Faller utenforUtvalget mener det er en risiko for at store, men ressurssvake grupper vil falle utenfor en utvikling hvor internett og bredbånd blir stadig viktigere.Men for å redusere kløften mellom de som i dag er brukere av data og de som bare ser på utviklingen, må også de arbeidsledige dras med, mener utvalget. Like viktigt som TVDerfor fremmer utv

Forsiden akkurat nå

Til toppen