Debatt

Store prisforskjeller på mobildata

Uoffisielle tall fra Post- og teletilsynet presentert av Network Norway onsdag, avslører at datatrafikk på mobiltelefonen prises helt annerledes enn datatrafikk over et mobilbredbåndsabonnement. Dette selv om kostprisen er den samme.

I fjor høst etterlyste teleanalytiker Tore Aarønæs nye datatrafikkdefinisjoner fra Post- og teletilsynet (PT). Han fikk umiddelbar støtte fra PT-sjef Willy Jensen, som sa seg enig i at tilsynet måtte ta jobben med å utarbeide et nytt begrepsapparat. Aarønæs’ poeng var at man uten tydelige definisjoner ville kunne oppleve at forbrukerne betaler for noe helt annet enn de trenger. Helt konkret handlet innspillet om at det må innføres begreper som gjør det mulig å skille mellom surfi

Forsiden akkurat nå

Til toppen