MOBIL

Storbritannia freder telefonkiosker

Mens de siste 100 norske telefonkiosker er fredet og gjør tjeneste som biblioteker, freder britene kioskene som telefonkiosker.

1400 telefonkiosker blir beskyttet mot fjerning i Storbritannia, fordi de fortsatt brukes, særlig til nødsamtaler.
1400 telefonkiosker blir beskyttet mot fjerning i Storbritannia, fordi de fortsatt brukes, særlig til nødsamtaler.

Det står åpenbart litt dårligere til med mobilnettene på andre siden av Nordsjøen

Les mer om: