Stor vekst i omsetning for tv

Tv-distributørenes inntekter økte med 600 millioner kroner i 2012. Distribusjon over fiber øker aller mest.

Bilde: iStock 000002534

Tallene fremgår av Post- og teletilsynets samlede oversikt over markedet for elektroniske kommunikasjonstjenester i 2012.

Les mer om: