Teknisk direktør Frode Støldal i Telenor Norge snakket under Small Cell Forum i London om behovet for fiber til alle aksesspunkter på grunn av den kommende virtualiseringen av elementene i nettverkene. (Bilde: Håvard Fossen)

Støldal: Vi trenger fiber overalt

Teknisk direktør Frode Støldal i Telenor Norge sa under Small Cell Forum i London at det vil være behov for fiber til ethvert aksesspunkt i nettet.

En rekke teleledere i Europa debatterte utfordringene for utrulling av småceller i et panel under småcelle-konferansen i den britiske hovedstaden. Ifølge et referat av debatten hos nettstedet Mobile Europe, var telelederne klart enige om en ting: At det er behov for samarbeid mellom mange ulike aktører om en vellykket utrulling av småceller skal finne sted. Støldal påpekte at uavhengig av teknologivalg er det underliggende spørsmålet for en teleoperatør hvordan man sammen kan bli konk

Forsiden akkurat nå

Til toppen