MOBIL

Sterkt fokus på sikrere telenett

Vil sørge for sikker og robust digital infrastruktur.

Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland på besøk ved ei mobilmast i Finnmark. Arbeidet med å gjøre telenettene i Finnmark mer robuste blir en mal for arbeidet i andre deler av landet.
Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland på besøk ved ei mobilmast i Finnmark. Arbeidet med å gjøre telenettene i Finnmark mer robuste blir en mal for arbeidet i andre deler av landet. Foto: KMD

Betydningen teletjenester har for resten av samfunnet trekkes grundig fram i regjeringens stortingsmelding som ble publisert fredag 9. april. Selve meldingen kan du lese her. Stortingsmeldingen er blitt et 240 sider langt og svært innholdsrikt verk som både oppsummerer nåsituasjonen og regjeringens mål for sektoren.

Les mer om: