Sterk vekst i Tiscali

Tiscali har fått 15 000 kunder på bredbånd i Norge. Medregnet internettkunder på oppringt forbindelse har det italienskeide selskapet 50 000 nordmenn på kundelisten. Tiscali-sjef Olav Sande har økt bemanningen til 45 personer og flere skal ansettes.

Her er noen av sakene du kan lese på Ekstra i dag:

Til toppen