Statsmilliarder til bredbånd

Et flertall i Stortinget vil gå inn for betydelig mer statlig støtte til utbygging av bredbånd i distriktene, sier saksordfører for bredbåndsmeldingen, Øystein Hedstrøm (Frp). Han mener et statlig bredbåndsfond med milliarder må opprettes.

Arbeidet med bredbåndsmeldingen er i sluttfasen. 28. januar holdes det en åpen Storingshøring om meldingen. Der vil en rekke representanter for både teleoperatører, produsenter og organisasjoner la sin røst høre.Næringskomitéens innstilling vil foreligge 26. februar, og 9. mars skal saken behandles i Stortinget. Milliarder- Jeg ser på Bredbåndsmeldingen som en av de viktigste sakene som Stortinget får seg forelagt i hele vårsesjonen. Et flertall i Stortinget mener Regjeringens bre

Forsiden akkurat nå

Til toppen