BREDBÅND

Statnett-avtale til Broadnet

Broadnet-fiberen knytter sammen 26 Statnett-punkter.

Statnett har tegnet avtale med Broadnet om leveranser av fiberbasert kommunikasjon

Les mer om: