Staten må bli tydeligere for bredbånd til kommunene

Regionskonsulent Njål Føsker i Glåmdal Regionråd etterlyser tydelige statlige signaler og virkemidler for å sikre utbygging og bruk av bredbånd i distriktene. Han savner også staten som ”en krevende kunde”.

Liberalisten Adam Smith - presenterte i sin tid - og dette er lenge siden - en teori om "the invisible hand" - en usynlig hånd - som når den fikk råde gjorde at man ville oppnå et godt samfunn. Hans basistese varat hvis alle gjorde det de selv kunne for å oppnå et best mulig liv - så ville et fritt og perfekt fungerende marked av tilbydere og etterspørrere automatisk føre til at man oppnådde et godt samfunn. Det var nærmest en usynlig hånd som skulle styre! Denne teorien har seneref

Forsiden akkurat nå

Til toppen