Stanser nedsalg i BaneTele

Regjeringen stanser det statlige nedsalget i BaneTele, i tråd med det som ble slått fast i Soria Moria-erklæringen om at BaneTele fortsatt skal være under "offentlig kontroll". Næringsdepartementet vil komme til bake til Stortinget med egen sak om BaneTele.

"Statlig eierskap kan være avgjørende for å sikre et nasjonalt eierskap og nasjonal forankring av nøkkelvirksomheter. Det statlige eierskap skal være aktivt. Regjeringen vil med dette utgangspunkt vurdere endringene i eierskapet ut fra konkrete situasjoner i det enkelte selskap", heter det i endringsproposisjonen fra Næringsdepartementet, angående BaneTele, Flytoget og Yara.Regjeringen foreslår derfor at fuillmakten som den forrige regjering ga om nedsalg til 0 prosnet statlig eierskap i

Forsiden akkurat nå

Til toppen