Stabil teleeksport

De dårlige tidene i den internasjonale telekommunikasjonsbransjen fikk tilsynelatende bare små konsekvenser for den norske eksporten av telekommunikasjonsutstyr i fjor. IKT-næringen sett under ett kan glede seg over økte eksportinntekter.

Av Liv StrømmeNorske telekommunikasjonsbedrifter eksporterte i 2001 varer til en samlet verdi av 4,3 milliarder kroner, ifølge en fersk statistikk utarbeidet av Statistisk Sentralbyrå på vegne av Abelia.NHOs interesseorganisasjon for IKT er langt fra fornøyd med den lange tiden SSB vanligvis bruker for å utarbeide statistisk materiale. Abelia har derfor bedt om å få utarbeidet en egen oversikt over eksporten av noen spesielle IKT-relaterte varekategorier.Høyere enn i 1999Sammenlignet me

Forsiden akkurat nå

Til toppen