Debatt
Fagredaktør Håvard Fossen vil ha fritt programvalg.

Spleiselag for mobildekning

Sist fredag fikk 200 på Ytrøy mobildekning fra Telenor etter et spleiselag. Et annet spleiselag bør dekke "hvite flekker" på kartet, skriver fagredaktør Håvard Fossen.

I dag har Telenor en dekning av befolkningen på 99,9 prosent utenfor husene de bor i, men kun en dekning av landarealet på 87,3 prosent. Ifølge Nettavisens utmerkede reportasje fra åpning av mobilnettet på Ytrøy, er det mellom 170 og 200 "tettsteder" i Norgeuten mobildekning. Som de fleste som beveger seg litt utenfor allfarvei -eller for så vidt også på riksveinettet - vet, er det mange hull i dekningen. Konkurranse funker ikke her Samferdselsminister Liv Signe Navarsete tok turen ut

Forsiden akkurat nå

Til toppen