Sosialhjelp til bredbånd

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane åpner for at det kan gis økonomisk sosialhjelp til personer som trenger bredbånd for tilkobling til internett. Spesielt skal personer under utdanning og hjem med barn i skolealder vurderes for slik støtte.

Sosialstøtte gis vanligvis til nødvendige utgifter som mat, klær og strøm, men også til fritid og telefon. For andre utgifter må mottakeren søke om utvidet støtte. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane vil nå vurdere om samfunnsutviklingen nå berettiger en utvidelse av rammene:  Allemannseie "Går vi litt tilbake i tid, ser vi at grensene for kva som vert ytt i tillegg til standardsatsen, har flytta seg mykje. Medan kommunane før diskuterte om mottakarar av økonomisk sosialhjelp skulle

Forsiden akkurat nå

Til toppen