BREDBÅND

Smart boks for energistyring og velferd

Når Lyse elnett i løpet av 2018 må inn med strømmålere i alle husstander, blir det med en smart boks for alt fra energistyring til velferd. Og alle i Norge kan få tjenestene.

Direktør for forretningsutvikling Eirik Gundegjerde ønsker å tilby smarte hjem og velferdstjenester til hele Norge – I utgangspunktet har nettselskapet frist til 2018 med å få på plass automatisk strømmåling

Les mer om: