Småcellene – en gave til regulatøren og kundene

Småceller gir langt mer effektiv gjenbruk av samfunnets dyrebare frekvensressurser, skriver Geir Ove Jenssen, CTO, Cloudberry Mobile.

Geir Ove Jenssen, CTO Cloudberry Mobile
15. apr. 2013 - 08:05

Trafikken i mobilnettene er i rask økning – særlig datatrafikken, men også taletrafikken. Mobilaktørene har fått et luksusproblem – kundene får ikke nok av tjenestene. Mobilnettene må tilby stadig mer kapasitet for å tilfredsstille kravstore brukere med smarttelefoner og nettbrett. For å tilby denne kapasiteten, brukes spektrum i høye frekvensbånd.

Les mer om: