Slipp offentlig informasjon fri!

All relevant offentlig informasjon - som veidatabaser, NRKs arkiver, Brønnøysund-registerne etc - bør slippes fri slik at de kan brukes av kommersielle aktører til å lage nyttetjenester, foreslår Asgeir Myhre i Teleplan i denne kommentaren. Han mener dette vil styrke innovasjonen i det norske telemarkedet.

Slipp offentlig informasjon fri!

All relevant offentlig informasjon - som veidatabaser, NRKs arkiver, Brønnøysund-registerne etc - bør slippes fri slik at de kan brukes av kommersielle aktører til å lage nyttetjenester, foreslår Asgeir Myhre i Teleplan i denne kommentaren. Han mener dette vil styrke innovasjonen i det norske telemarkedet.

Forsiden akkurat nå

Til toppen