Kundenes opplevelse av et selskap er alfa og omega, mener direktør for samfunnskontakt i Get, Øyvind Husby.

Slik reagerer bredbånds-selskapene

Alle de store bredbåndsselskapene tar forbehold vis-à-vis Nettfart.no. Men ett av dem sier seg direkte misfornøyd med tjenesten.

Inside Telecom har bedt Nextgentel, Telenor, Get, Altibox og Canal digital kommentere det faktum at selskapene ikke klarer å levere bredbåndshastigheten de markedsfører og selger inn til kundene.

Med unntak av Nextgentel, som ikke har svart på noen av våre henvendelser, har alle vært villige til å besvare spørsmålene våre.

Og selskapene fremfører stort sett samstemte innvendinger.

– Det er mange flaskehalser i nettet. Vi kan aldri garantere en hastighet, sier regional informasjonssjef Knut Sollid i Telenor.

Han peker på at det er en lang rekke faktorer som påvirker den faktiske hastigheten brukeren opplever, og at mange av disse faktorene omtales i Post- og teletilsynets veiledning til brukerne av Nettfart.no.

Må snakke med kunden
– Men det kan godt være brukerne ikke har nok teknisk kunnskap til å forstå det som står der, innvender han.

Sollid konkluderer likevel med at informasjonen fra tilsynet er veldig god. Og han sier Telenor er positivt til alle tjenester som gjør det enkelt å sammenligne tjenester og priser.

Sollids kollega i Canal digital kabel-tv, informasjonssjef Catharina Kokkim, er også opptatt av feilkildene.

– Kundene bruker kanskje utstyr som begrenser hastigheten, eller det kan være det foregår andre aktiviteter på bredbåndet deres under målingen uten at de vet det, sier hun.

Kokkim er dessuten opptatt av den potensielle feilkilden som er å finne i det at kundene selv må legge inn hva slags abonnement de har.

– Vi sjekker alltid kapasiteten hos kundene. Det er likevel viktig at kunder som er misfornøyde og mener de betaler for en vare de ikke får, tar kontakt med oss. Da kan vi se på problemet sammen, legger hun til.

– Hva tenker dere om Nettfart.no? Er tjenesten god nok?

– Vi er positive til alle tjenester som gjør det enkelt for forbrukerne å måle egen hastighet. Men tjenesten stiller høye krav til brukeren, derfor vil det ofte være helt avgjørende at vi har direkte kontakt med ham eller henne, svarer hun.

I likhet med Sollid lander også Kokkim likevel på at tilsynets informasjon til brukerne er god.

For mange feilkilder
Hos Get mener man at feilkildene som hefter ved bredbåndsmåleren til Post- og teletilsynet er for mange til at tjenesten kan sies å fungere etter hensikten.

– Vi mener dagens versjon ikke er god nok. For eksempel har det betydning hvilken nettleser du bruker, og hvordan denne er satt opp. I tillegg påvirkes resultatene av kapasiteten på kundenes datamaskiner, og av forstyrrelser på, eller begrensninger i, de trådløse hjemmenettene, sier kommunikasjonsdirektør Øyvind Husby i Get.

Til tross for at Inside Telecoms beregninger viser at Get-kundene får 2 til 12 prosent mindre fart enn de betaler for, mener Husby kundene er blant dem som kommer best ut.

– Vi ligger på topp på Telepriser.no, og ønsker også å være best på statistikken som skal måle beste hastighet, sier han.

En god tjeneste – på papiret
Kommunikasjonsansvarlig Espen Schiager i Altibox sier Nettfart.no er en god tjeneste – i hvert fall på papiret.

– Dersom alle forutsetningene tilsynet legger til grunn for målingene på nettfart.no hadde blitt oppfylt av alle som benytter tjenesten, hadde den vist riktigere resultater enn den gjør i dag, mener Schiager.

Også han peker på rekken av faktorer som påvirker måleresultatene.

– Det er mye som er utenfor vår kontroll her. For eksempel kan vi kun garantere for målinger foretatt via kabel. Dersom kunden benytter en trådløs ruter, vil dette kunne slå negativt ut, sier han.

Schiager mener det er interessant å se hva den tilsvarende svenske tjenesten, Bredbandskollen.se, skriver på sine sider.

– Der står det at en målt hastighet på 16,8 Mbit/s vil være et godt resultat for en fiberaksess på 24 Mbit/s. Vi vet at Post- og teletilsynet har hentet erfaringer fra Bredbandskollen i sitt arbeid med Nettfart. I lys av dette mener vi at vi leverer gode produkter, fortsetter han.

Større fart gir flere feil
Ifølge Schiager øker feilkildenes omfang med hastigheten på bredbåndsabonnementet. Han mener verktøy for båndbreddemålinger er upålitelige for hastigheter over 50 Mbit/s.

Dette skal forklare hvorfor Altibox 200, et abonnement som gir 100 Mbit/s både i opp- og nedlastingshastighet, kommer svært dårlig ut på Nettfart.no.

Ifølge statistikken leverer abonnementet i gjennomsnitt kun 84 Mbit/s i nedlastingsfart, hvilket er 16 prosent mindre enn markedsført.

For opplastingen er det langt verre: Her måler Altibox-kundene en hastighet på 48 Mbit/s – altså 52 prosent under det som loves fra leverandøren.

– Vi har selv erfaringer med verktøyet som Nettfart benytter seg av. På bakgrunn av dette mener vi at det er vrient å levere konsistente målinger for høye hastigheter. Det finnes særlige utfordringer for måling av våre høyeste båndbredder, sier han.

Han støttes av Catharina Kokkim i Canal digital kabel-tv:

– Feilkildene øker på de høyere abonnementene, hevder også hun.

Kommentarer (0)

Forsiden akkurat nå

Til toppen