Slår seg sammen om bredbånd

Krødsherad, Sigdal og Modum skal gå sammen om å bygge ut bredbånd i de tre kommunene. Det tre Buskerud-kommunene vil ikke nøye seg med Telenors utbygging av ADSL, men legger en egen høykapasitets fiberkabel gjennom kommunene.

Kommunene søker om 1,4 millioner i skjønnsmidler fra Fylkesmannen for å dekke deler av kostnadene. Resten av pengene regner kommunene med å investere selv.SamfunnsansvarOrdfører i Krødsherad, Olav Skinnes, er svært fornøyd med vedtaket som ble fattet i Regionrådet fredag i forrige uke. I regionrådet sitter ordførere og rådmenn fra de tre kommunene.- Vi tar et samfunnsutviklingsansvar og bygger ut uavhengig av hva Telenor bestemmer seg for. Vi har mange bedrifter i kommunen som treng

Forsiden akkurat nå

Til toppen